M6 Santa Marta conxunto residencial

Conxunto residencial de 78 vivendas e unha singular zona de lecer privada. Caracterízase por unha fachada fragmentada, compoñendo un crisol de macizos e transparentes, claros e escuros, utilizando o vidro e o formigón branco como materiais destacados.

Utiliza o vidro e o formigón branco como materiais destacados