ALTO RESIDENCIAL COOP.

33 Vivendas

Calificación
Enerxética - A -
(Emisións CO2)

Alto residencial coop.


ALTO RESIDENCIAL COOP. é un edificio formado por 33 vivendas en 5 alturas, ademais das plantas de soto destinadas a aparcadoiro. As unidades de vivenda inclúen diferentes tipoloxías de 1 a 4 dormitorios, 24 das cales se desenvolven en dobre planta. O programa das diferentes tipoloxías caracterízase pola riqueza espacial derivada do coidado co que se estudaron as relacións entre as distintas estancias que as conforman.

O destino do edificio é exclusivamente residencial, non existindo locais comerciais de ningún tipo.

Localización


O novo ensanche do sur converteuse na mellor área residencial e dotacional de Compostela. O edificio sitúase na parte máis elevada do ámbito de Santa Marta e a tan só 10 minutos camiñando desde a Praza Roxa, o Campus Universitario e o Hospital Clínico.

ALTO RESIDENCIAL COOP. - Localización

Arquitectura


A edificación confórmase atendendo a criterios formais que rexen no caserío tradicional compostelán, como un volume rotundo de fachadas continuas onde se recoñecen distintas texturas: unha membrana perforada que serve de transición entre o exterior e o interior e unha pel maciza con revestimento continuo branco, todo iso rematado por unha cuberta inclinada e un singular cumio que reforzan a imaxe tipolóxica do conxunto e que se materializa en concordancia ao revestimento metálico dos ocos de fachada.

Os accesos ás vivendas organízanse a través dun corredor a dobre altura que serve de gran vestíbulo común dos cinco núcleos interiores de comunicación. A relación entre o interior das vivendas e o mundo exterior realízase a través dos distintos ocos de fachada que se deseñaron como elementos de configuración flexible de modo que, adicionalmente á función tradicional de iluminación e ventilación, engádeselles unha función de filtro coa superposición exterior dunha contra practicable perforada que, permitindo a entrada de luz e de aire, limita a visión desde o exterior aumentando a privacidade das vivendas.

Un proxecto Carbajo Barrios

Un volume rotundo de fachadas continuas onde se recoñecen distintas texturas

Os distintos ocos de fachada se deseñaron como elementos de configuración flexible

ALTO RESIDENCIAL COOP. - Arquitectura

Eficiencia enerxética


O edificio proxectado acadará a Cualificación Enerxética A en Emisións de Dióxido de Carbono.

A compacidade da proposta e o coidado da envolvente permite un elevado confort interior e un baixo consumo de enerxía nas vivendas. O edificio incorporará un sistema de xeración de auga quente e calefacción mediante unidades aerotérmicas.

Así mesmo, a eficiencia resulta favorecida coa instalación de calefacción por chan radiante a baixa temperatura, proporcionando unha calor uniforme e confortable en toda a superficie da vivenda.

Outros aspectos tidos en conta son un maior aproveitamento da luz natural tanto nas vivendas como nas zonas comúns, a colocación de elementos de protección solar na fachada para as épocas de maior exposición, a instalación de sistemas de cerramento e vidro de baixa transmisión térmica e materiais de construción que na súa produción respecten o medio ambiente.

Os edificios acadarán Calificación Enerxética A en Emisións de CO2

Maior aproveitamento da luz natural tanto nas vivendas como nas zonas comúns

Vivendas


Desde aquí poderás acceder ás vivendas dispoñibles e a memoria de calidades.

ALTO RESIDENCIAL COOP. - Viviendas

Cociñas


MOBALCO é unha firma de cociñas de recoñecido prestixio internacional que se caracteriza por un produto de alto deseño, respecto ao medio ambiente, materiais nobres e tecnoloxía artesanal.

ARIAL e MOBALCO uníronse neste proxecto para ofrecer aos interesados unhas condicións excepcionais para a adquisición de cociñas da firma.

Showroom


Espazo para a exposición dos proxectos no que se poden comprobar as calidades e acabados dos nosos proxectos. Se desexas visitar o showroom debes solicitar cita previa.

Showroom Arial
Avda. da Liberdade 2 Baixo
Santiago de Compostela.

Contacto


Chámanos, envíanos un email ou visítanos!

Alto
Residencial

Coop.

Promove ALTO RESIDENCIAL, S. COOP. GALEGA, con domicilio social en Avda. da Santa Marta de Arriba 55 Baixo, Santiago de Compostela, inscrita no Rexistro de Cooperativas de Galicia.

ARIAL PROJECT MANAGEMENT S.L.U. con sede en Avenida da Liberdade 2 Baixo, Santiago de Compostela, e C.I.F. B70304084, actuando como entidade xestora da Cooperativa.